Forbidden Literature

Forbidden Literature

Forbidden Literature

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller anstötliga. Provokationen är ett kännetecken för den moderna litteraturen och har alltsedan 1800-talets mitt kommit att normaliseras. Därför är det lätt att glömma bort att bokcensur och andra mekanismer för att motverka spridningen av oönskade litterära uttryck är företeelser som inte enbart hör hemma i religiöst eller politiskt totalitära stater. I Forbidden Literature undersöker författarna den komplexa relation mellan litteratur och samhälle som styrningen av litterära och andra texter åskådliggör. Censur och olika former av restriktioner synliggör till exempel de maktrelationer som föreligger mellan stat, marknad, lag, institutioner, medborgare, författare och läsare. Den förbjudna litteraturen visar, paradoxalt nog, också på en tilltro till litteraturens verkanskraft. Ett förbud mot en text säger alltid något om dess förväntade inverkan på läsaren. Det primära syftet med denna antologi är att ge både historiska och samtida exempel på litteraturens ofta komplexa samspel med yttrandefriheten. Genom elva fallstudier, som behandlar material från olika platser och olika tider, ger antologin perspektiv på dagens debatter om litteratur och yttrandefrihet. Fallstudierna rör sig mellan flera olika språk- och kulturområden, och avhandlar allt från 1600-talets manualer i svartkonst till modern litteratur och avantgardistisk seriekonst.

Forbidden Books

Forbidden Books

Forbidden Books


Suppressed Persian

Suppressed Persian

Suppressed Persian


Bibliography of Forbidden Books

Bibliography of Forbidden Books

Bibliography of Forbidden Books

In this final volume of the 1877 work that established him as England's leading authority on pornography, Henry Spencer Ashbee describes scores of "curious, uncommon and erotic books" that were banned or otherwise prohibited from legitimate sale during the Victorian era. Included in this volume are such "gentlemen only" titles as Intrigues and Confessions of a Ballet Girl, The Pleasures of Kissing and Being Kissed, and the infamous Memoirs of a Woman of Pleasure. This catalog of mostly forgotten works is an invaluable-and highly entertaining-resource for bibliophiles, students of erotica, and collectors of Victoriana. British book collector, travel writer, and bibliographer HENRY SPENCER ASHBEE (1834-1900), aka Pisanus Fraxi, is thought by some to have authored the notorious Victorian sexual memoir My Secret Life.

The Forbidden Best sellers of Pre revolutionary France

The Forbidden Best sellers of Pre revolutionary France

The Forbidden Best sellers of Pre revolutionary France

Exploring the cultural and political significance of forbidden books in France, a historian considers the ideological origins of the Revolution and its connections with the Enlightenment by examining what the French read in the eighteenth century--with substantial excerpts included.

Forbidden Books of the Victorians

Forbidden Books of the Victorians

Forbidden Books of the Victorians